Samandağ’da imar planına tepkiler var

Samandağ’da imar planına tepkiler var

Kuru dere yataklarının imara açıldığı, Hristiyan mezarlığının yeşil alan-parka dönüştürüldüğü iddiaları var.

Geçtiğimiz hafta başında askıya alınan Samandağ İmar Planı’na bölge halkından tepkiler yüksek sesle geldi. İlçede, suyu kurumuş derelerin imara açıldığı, Hristiyanlara ait mezarlıkların yeşil alan ve otopark olarak düzenlendiği ve birçok yerin imara açıldığı iddiaları konuşuluyor.
Kısa adı AKDD olan Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Akan Sönmez, imar planına tepkilerini şöyle aktardı:
“İmar Planı, Samandağ’ın kültürel dokusunu korumalıdır. Oysa 18 Ocak 2021 günü Samandağ Belediyesi’nde askıya çıkartılan revizyon imar planı, mağduriyetler yaratmıştır. Bu mağduriyetlerin giderilmesi ile ilgili itirazları olmuştur. Revize imar planın hazırlanışında, halka ve meslek odalarına danışılmaması kabul edilemez. Bütün Samandağ’ı ilgilendiren bir imar planı, Samandağ’ın kültürel dokusunu korumalıdır. Revize edilen imar planının; ilçemizde oluşabilecek su taşkınlarını önleme noktasında önemli bir yere sahip olan kuru dere yataklarının konut kullanımına açılması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylı kıyı kenar çizgisini ve ilgili parsellerin kazanılmış imar haklarını değerlendirmeye almaması, Hristiyan cemaatinin mezarlık olarak kullandığı alanı yeşil alan /park olarak değiştirilmesi ve vatandaş mülkiyetindeki arazilerin meydan, park gibi planlanması nedeniyle, şehircilik ilkelerine aykırı, ötekileştirici siyasi ve etnik ayırım içermesinden kaynaklı, Samandağ’daki halkımızın emeğini talan eden bu imar planı iptal edilmelidir. Halkın, Oda, Dernek ve siyasi partilerin müdahil olduğu, Samandağ kültür dokusuna uygun, kimseyi ötekileştirmeyen yeni imar planı çizilmelidir.” -Cemil Yıldız-