Sandık Güvenliği…

      Her geçen gün sandığın seçmen önüne konulacağı tarihi yaklaştırıyor.

      Siyaset sahnesinde at koşturanlar, dağarcıklarında ne varsa onları ortaya dökme yarışındalar.

      İktidar kanadı, elinde bulunan tüm imkânları seferber ediyor. Öyle ki, ülkenin geleceğini değil, kendi geleceğini düşünerek sandıktan başarılı çıkmanın yollarını arıyor.

      Muhalefet kanadı ise, aynı şekilde sandıktan başarılı çıkabilmek için mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyor.

      Bunlar yapıladursun, birde bu seçimde ilk defa oy kullanacak genç nesil var.

      İster Z kuşağı, ister Y kuşağı, isterse başka adla tanımlansınlar, bu kuşağın oyunu alabilmek için her iki kanatta mümkün olan her şeyi yapmaya çalışıyor.

      İşte böylesi bir ortamda sandık güvenliği, ikinci plana düşmüş görünüyor. Oysaki seçimin kazanılabilmesi, sandıktan başarıyla çıkabilmek için, sandık güvenliğinin sağlanmasının önemini birinci planda tutmak gerekir.

      Eğer sandık güvenliği sağlanmaz, sandığa atılan oylarla sandıktan çıkan oylar korunmak suretiyle gereken titizlik gösterilmezse, ilerde bunun çok büyük zararlarının oluşacağı gözden uzak tutulmamalıdır.

      Bu nedenle sandık güvenliğini unutmamak ve özelikle İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinin nasıl kazandığını hatırlamak gerekir.

      Eğer İstanbul seçimlerinde sandık güvenliği sağlanmasa, sandığa atılan oylar ile sandıktan çıkan oylar korunmasa, aynı sonucun alınması mümkün olmayabilirdi.

      Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinde yapılanın aynını Türkiye genelinde yapmak suretiyle, şaibesiz ve hiçbir tartışmaya mahal verilemeyecek bir şekilde seçim sonuçlarının alınabilmesi yolunda herkes elinden gelen çabayı sarf etmelidir.

      Bunun içinde şimdiden gereken hazırlıklar yapılmalı ve sandık güvenliği organizasyonu sağlanmalıdır.

      Bu konuda sadece altılı masa değil, muhalefette bulunan bütün partilerde, kendilerini görevli saymalı ve buna göre de gereken hazırlıklar yapmaya başlanılmalıdır.

      Sonucu tartışma kabul etmeyecek olan bir seçimin yapılabilmesi için bunlara çok dikkat edilmesi gerekir.

      Sandık güvenliğinin dağılabilmesi ve sandığa atılan oylar ile sandıktan çıkan oyların korunabilmesi yolunda gereken önlemlerin alınması hususunu bir kez daha anımsatmak istiyoruz.

      Ülkemizde sandık güvenliğini sağlayacak ve oylara sahip olabilecek olan geniş bir kadronun bulunduğu kanısındayız.

      Bunun içinde başta oy kullanma merkezleri olmak üzere, oylara etki edecek olan her alanda gerekli kontrolün sağlanması zorunluluğu bulunmaktadır.

      Eğer bu zorunluluk göz önünde bulundurulmazsa, sonradan yakınmanın bir yararının olmayacağı gözden uzak tutulmamalıdır.

      Ülke genelinde deneyimli ve bu işten anlayan uzman bireylerin var olduğunu unutmayarak, şimdiden gerekli iş bölümün yapılması yoluna gidilmeye başlanmalıdır.

      Bu konuda, herkes kendine düşeni yapmak suretiyle çalışma yürütmelidir.

      Bu konuda, muhalefet kanadına büyük görevlerin düştüğünü de bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.

      Muhalefet kanadı sandık güvenliği konusunda işbirliği içinde çalışma yürüttüğü takdirde, sandığa atılan oylar ile sandıktan çıkacak oyların herhangi bir tartışmaya mahal vermeyecek bir şekilde olacağından şüphe etmemek gerekir.

      Bu hususları göz önünde tutmak suretiyle çalışmalar yaparak, seçim sonrası yakınma yerine, sağlıklı bir seçim sonucu elde edilebileceği unutulmamalıdır.

      Bir kez daha hatırlatıyoruz: Tartışmasız bir seçim sonucu elde edebilmek için, sandık güvenliği çok önemlidir. Bizde herkesin bu konuda kendine düşeni yapmak suretiyle şimdiden çalışmaya başlaması gerekliliğini, gündeme getirmek istiyoruz…

[email protected]