Tarihsel Süreç Herkesi Yargılayacak…

Tarihsel Süreç Herkesi Yargılayacak…

Samandağ Eğitim Sen, Samandağ Belediyesi’ndeki kıyım ve sürgünlere karşı çıktı:

Eğitim Sen, Başkan Refik Eryılmaz’dan, sürgünler için makul çözüm üretmesini istedi.

Samandağ Eğitim Sen yönetimi adına yapılan açıklamada, Samandağ Belediyesi’nde son süreçte yaşanan kıyım ile sürgünlerin kabul edilebilir olmadığı, seçim öncesi ortama da uygun olmadığı savunuldu ve tarihsel sürecin herkesi yargılayacağı hatırlatmasında bulunuldu. Samandağ Eğitim Sen Yönetimi, Samandağ Belediyesi’nde KHK ile başka illere sürgünlere dair de, Başkan Refik Eryılmaz’dan daha makul çözümler üretmesini istedi. Samandağ Eğitim Sen açıklaması aynen şöyle:
“Bilindiği gibi, 31 Mart seçimlerinde faşizmi geriletme, özgürlük ve demokrasi yolunu açma umuduyla farklılıklar yan yana durmuştur. Ülkemizde, KHK ile ihraçlara, sürgünlere ve açığa almalara en çok maruz kalanlar kamu emekçileridir. Eğitim Sen üyeleri olarak, açığa alındığımızda; belediye yöneticileri, çalışanları, DKÖ’leri, STK’lar, dernekler, eski ve yeni Milletvekilleri hep yanımızda durmuş ve desteklerini esirgememişlerdir. Samandağ Belediyesi’nde, ne geçmişte ne de şimdi yaşanan, kişilerin iradeleri dışında, görev yerlerinin değiştiril-mesi, işsiz bırakılması veya sürgün edilmesi kabul edilemez bir yaklaşımdır. Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ile yaptığımız görüşmede, güvenlik görevlilerinin başka bir birimde görevlendirileceğini söylemişti. Ancak bugüne kadar açıkta kalmaları, o insanların yaşamsal sorunlarının vahim bir aşamada olduğu kanısındayız.
Son seçimde yakalanan, farklı kutupların bir arada olduğu dayanışma ruhuna ters düşen uygulamaların acil bir şekilde telafi edilmesi temennimizdir. Yargı kararı olmaksızın, kişilerin rızası olmadan, kendi içimizden birilerini çok ağır bedellerle sürgün veya açığa alma, seçim öncesi yaratılan havaya uygun düşmemiştir.
Konumuz kişiler değil, kişilere yapılan bu uygulamaların şeklidir. Bu durumun tarihsel süreci hepimizi yargılayacaktır. Belediye yönetiminin bu duruma farklı tasarrufta bulunması, daha makul çözümler üretmesi beklenti-sindeyiz.” -Yusuf Cemil Karaçay-

(Visited 1 times, 1 visits today)