Yasaklanmalı…

Yasaklanmalı…

1 Mayıs Tertip Komitesi toplu işten çıkarmalara tepkili…

Bu yıl ilimizdeki 1 Mayıs kutlamaları öncesi oluşturulan Tertip Komitesi’nin Başkanı, DİSK üyesi Genel İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkyürek, ekonomik krizi bahaneleri ile toplu işten çıkarmalara tepkili olduklarını kaydederek, “Toplu işten çıkarma yasaklanmalıdır” görüşünü savundu.
Hafta başında toplanan 1 Mayıs Kutlama Tertip Komitesi toplantısında açıklama yapan Başkan Yusuf Berkyürek, kriz bahanesiyle toplu işten çıkarmaların yasaklanması gerektiğini bildirdi ve istekleri şöyle sıraladı:
“Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması ilkesi doğrultusunda, gelir kaybı olmaksızın haftalık çalışma süresi düşürülmelidir. Sendikalı olmak, biz işçiler için en temel yasa ve Anayasal haktır. Sendikal örgütlenmenin önünde engel olan, işkolu ve işyeri/ işletme barajları kaldırılmalıdır. Sendikal nedenli işten çıkarmalara karşı yaptırımlar güçlendirilmeli ve işler hale getirilmelidir. Grev hakkı eksiksiz tanınmalıdır. Grev erteleme adı altında uygulanan grev yasaklarına son verilmelidir. KHK ile haksız bir şekilde işinden uzaklaştırılan kamu çalışanları derhal işlerine başlatılmalı ve KHK düzeni ile yaratılan mağduriyetler giderilmelidir. Ücretler, enflasyona karşı korunmalı, tüm çalışanların krize karşı korunması için ücretlere en az enflasyon oranında zam yapılmalıdır. Taşeron işçilerin kadroya alınmasında yaşanan ayrımcılığa son verilmelidir. Belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçilerin mağduriyeti ortadan kaldırılmalı ve kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır. Kamuya ve belediye şirketlerine geçirilen taşeron işçilere ikinci sınıf işçi muamelesi yapılmasından vaz geçirilmelidir. 4+4 zam uygulanmasına son verilmeli ve özgür toplu sözleşme hakları tanınmalıdır. Emekli aylık ve gelirleri enflasyon ve milli gelir artışı dikkate alınarak güncellenmeli, asgari ücretin altında kalan tüm emekli aylık ve gelirleri derhal asgari ücret düzeyine çekilmeli, emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülmelidir.
Türkiye, dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden birine sahiptir. Vergilerin dörtte üçü ücretliler ve tüketiciler tarafından ödenmektedir. Asgari ücret, tümüyle vergi dışı bırakılmalı ve net olarak ödenmelidir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. İşsizlik sigortası fonu siyasal iktidarın ve sermayenin arpalığı olmaktan çıkarılmalıdır. İşsizlik sigortasından yararlanmak kolaylaştırılmalı, işsizlik ödeneklerinin miktar ve süresi uzatılmalıdır.
Demokrasinin ve özgürlüğün olmadığı yerlerde; işçiler, emekçiler, köylüler, kadınlar, gençler ve ezilen- öteki kabul edilen bütün toplum kesimleri haklarını savunamaz. Krize, zorbalığa karşı özgürlük ve demokrasi için 1 Mayıs meydanlarında buluşuyoruz! Eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik için, emeğin Türkiye’sini ve demokrasiyi yeniden kurmak için…” -Cemil Yıldız-