80 Baro’dan tek ses:

80 Baro’dan tek ses:

Çığlığımız Duyulmazsa, Avukatlıktan Gelen Gücümüzü Kullanırız!

Aralarında Hatay Barosu’nun da bulunduğu Türkiye’deki 80 İl Baro Başkanlığı, ortak bir açıklamayla, hükümetten, meslek mensuplarının koronavirüs salgını nedeniyle uğrayabilecekleri mali kayıpların giderilmesini istedi.
Hatay Barosu’nun da imza attığı 80 Baro Başkanlığa ortak açıklamasında, “Sesimiz duyulmazsa, dikkate alınmazsa, Avukatlıktan gelen gücümüzü kullanırız” mesajı da verildi.
Hatay Barosu’nun da imza attığı 80 Baro ortak açıklaması şöyle:
“Koronavirüs salgını nedeniyle; SGK prim borçları, beyanname verme, vergi ödeme ve benzeri mükellefiyetlerin ertelenmesi, KDV oranının indirilmesi, CMK, Adli Yardım ve Hazinenin ödemekle yükümlü olduğu Vekalet ücreti ve diğer alacakların ödenmesi talebi hakkında…
Dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, yaşadığımız süreçte alınan en önemli tedbirin, insanların evlerinde bulunmaları sağlamak olduğu değerlendirilmektedir. Adalet Bakanlığı ve HSK’nın bu süreçle ilgili karar ve önerilerinden, komisyonların ve mahkemelerin bu uygulamaya yönelik kararlarından, Avukatların mesleki faaliyetlerinin hemen hemen tamamını evlerinden sürdüreceği anlaşılmaktadır. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesi için de, bu yöntemin zorunlu hale geleceği öngörülmektedir.
Biz Avukatlar için bu sürecin geçici de olsa ekonomik anlamda zor ve yıpratıcı olacağı açıktır. 18/03/2020 tarihinde, biz aşağıda imzası bulunan Barolar olarak, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan tedbirlere, Avukatlarla ilgili aşağıda belirteceğimiz hususların da eklenmesinin zorunluluk olduğunu düşünüyoruz:
1-KDV, Muhtasar, KDV tevkifatı ve Geçici Vergi Beyannameleri ile 2019 yılı Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme sürelerinin 6 ay süre ile ertelenmesi,
2-SGK ve Bağ-Kur primlerinin Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi,
3-SGK primlerini ödeyemediği için sistemden aktivasyon alamayan ve bu nedenle sağlık hizmetinden yararlanamayan avukatların da 3 ay süre ile sağlık hizmetlerinden faydalandırılması,
4-Avukatlık hizmetlerinin tamamında 6 ay süreyle KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi,
5-CMK ve Adli Yardım ödeneklerinin ivedilikle ödenmesi,
6-Maliye Hazinesi’nin ödemekle yükümlü olduğu beraat vekâlet ücreti, tazminat vb. ödemelerin idari başvuru aşamasında hemen gerçekleştirilmesi,
7- CMK ücretlerinin ödenmesinde, duruşma tutanağı yerine, Baro tarafından görevlendirme yapıldığına ilişkin belge ile derhal ödeme yapılmasının sağlanması,
8-Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan Avukatların, bankalara olan kredi borçlarının; Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi,
9-Meslektaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınmasının teşvik edilmesi, bankalar tarafından 6 ay sonra ödemeli faizsiz kredi imkânı sunulması gerekmektedir.
Yukarıdaki taleplerimizin, ilgili Bakanlık ve kurumlarca değerlendirip takip edilerek yerine getirilmesini talep ederiz.”
Türkiye’deki 80 Baro Başkanlığının ortak mektubu, gereği için; Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderildi.
-Cemil Yıldız-