Bugün Türkiye’nin en yakıcı sorunlarından birisi işsizlik

Bugün Türkiye’nin  en yakıcı sorunlarından birisi işsizlik

Milletvekili Topal, işsizlik sorununu önerge ile meclis gündemine getirdi

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, bir grup milletvekiliyle birlikte TBMM Başkanlığına ilettiği önergede işsizliği ve ağır sonuçlarını gündeme getirdi.
Türkiye’nin bugün en yakıcı sorunlarından birisinin işsizlik olduğunu belirten Milletvekili Topal, önergede şunlara yer verdi: “Bilindiği gibi TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı (standart) genel işsizlik oranı işgücü piyasalarındaki durumu bütün boyutlarıyla ortaya koymamaktadır. İşsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılması için alternatif işsizlik verilerine ve diğer işsizlik türlerine bakmak gerekmektedir.
Çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyerler ucuz işgücü deposu olarak kullanılıyor …
Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10.3 olarak açıklanmasına rağmen diğer işsizlik türleri vahametini korumaktadır. Kadın işsizliği yüzde 14, tarım dışı kadın işsizliği 18.4, genç işsizliği 19.3, ne istihdam ne eğitimde olan gençlerin oranı yüzde 24.1, kentsel genç kadın işsizliği ise yüzde 31,1 olarak gerçekleşmiştir.
Geniş tanımlı işsizlik hesaplaması klasik dar tanım kapsamında yer alan işsizler yanında, iş bulma ümidini kaybeden işsizleri, iş aramayan ancak çalışmaya hazır işsizleri, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanları kapsayan alternatif işsizlik tanımıdır. Çalışma ekonomisi literatüründe kullanımı giderek artan bir hesaplama yöntemidir.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) araştırmasına ve yayınladığı rapora göre geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 17.2’dir. Bu orana göre işsiz sayısı 5 milyon 900 bin olmuştur. Genç işsizlik oranı yüzde 19.3, kadın işsizliği yüzde 14, tarım dışı kadın işsizliği 18.4, ne istihdam ne eğitimde olan gençlerin oranı yüzde 24.1, kentsel genç kadın işsizliği ise yüzde 31.1 olarak gerçekleşmiştir.
TÜİK ile SGK’nın istihdam verileri arasında da çok ciddi bir fark bulunmaktadır. TÜİK ve SGK verileri arasında bu derece büyük fark olması istihdam ve işsizlik verileri hakkındaki soru işaretlerini artırmaktadır. İstihdam TÜİK’e göre 1.3 milyon artarken, SGK’ya göre ise 1.9 milyon artmıştır. Stajyer, kursiyer ve çırak sayısı 1 milyon 165 bin artmıştır. Diğer yandan stajyer, kursiyer ve bursiyer artışının zorunlu sigortalı artışının iki katı olması yaşanan istihdam artışının sağlıklı olmadığını da göstermektedir. İstihdam artışının önemli bir bölümünün kayıt dışı ve eğreti (güvencesiz) istihdam ile sağlanması dikkat çekmektedir. İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyerler ucuz işgücü deposu olarak kullanılmaktadır.
Sorunun çok önemli bir boyutunu, işsiz kalan kişilerde yarattığı korku, fiziksel ve ruhsal sağlığın bozulması, toplumun değer yargılarının yitirilerek ortaya çıkardığı ümitsizlik, yoksulluk ve toplumsal dayanışmanın bozulması oluşturuyor.”
İşsizlik, suç oranını da arttırıyor …
İşsizliğin salt ekonomik bir sorun olmadığını belirten Milletvekili Topal, önergenin sonunda şunlara değindi: “Toplumsal ve kişisel sonuçları da çok ağır olmaktadır. İşsizliğin getirdiği yoksulluk bireylerin ve aile hayatlarının üzerinde derin izler bırakmakta, ağır psikolojik travmalara yol açmaktadır. Gelecek kaygısını, umutsuzluğu, mutsuzluğu ve suç oranlarını artıran işsizlik, toplumun değer yargılarının yitirilmesinin yanı sıra ülke ekonomisini ve gelişmesini de olumsuz yönde etkilemektedir.
Tüm bu nedenlerle, işsizliğin özellikle kadın, eğitimli, genç işsizliğinin artmasının nedenlerinin, işsizliğe karşı alınabilecek önlemlerin, işsizlik sonucu yaşanan sorunların araştırılması ve hükümet politikalarının işsizlik sorununa etkilerinin araştırılarak etkili ve sürekli çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılmalıdır.” -Mehmet ÖZGÜN-