Covid 19 ve İşçi Sağlığı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, COVID-19 pandemisinin yarattığı iktisat ve emek krizi, küresel işsizliği yaklaşık 25 milyon artırabilir…

Aynı değerlendirmeye göre; “Yaşlılar, sosyal koruma ve haklardan yoksunluk nedeniyle; kadınlar ise düşük ücret ödeyen ve etkilenen sektörlerde yoğunlaşmaları nedeniyle kırılgan durumda…”

“Herkesin ne iş yaptığını biliyor ve yaptığı işin de kendisine belli bir rahatlık temin ediyor olması lazım…” diye yazmış Arthur Schopenhauer

Sosyal yalıtım ve sosyal mesafe virüsün yayılımı açısından hayati derecede önemli…

Çalışmak zorunda olmayanlar, ücretli izinliler ve bir acil durumu olmayanlar eve kapanmalı ve bu felaketin en kısa zamanda sonlanması için katkı sunmalı…

Peki ya çalışmak zorunda olanlar, günlük ücretlerle geçinenler,
İşini kaybetme riskiyle karşı karşıya olanlar ve faaliyetlerini sürdüren işletmelerde risk altında olan işçiler…

İLO yaptığı değerlendirmede “işyerinde işçilerin korunması, ekonomi ve istihdamın canlandırılması, işler ve gelirlerin desteklenmesi olmak üzere üç temel eksende acil, büyük ölçekli ve koordineli önlemlerin alınması için çağrı yapıyor…”

Buradan hareketle işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin daha sıkı uygulanması gerekmektedir…

Özellikle yoğun çalışılan kalabalık işyerleri; işçilerin bir arada yakın çalıştıkları, yemek yedikleri, hatta barındıkları yerler hijyen kuralları açısından iyileştirilmelidir…

Yaşlı olsun genç olsun, çocuk olsun hiç fark etmiyor…

Risk hepimiz için aynı…

Ama en önemli risk şu anda çalışmak zorunda kalan bireylerin omuzunda…

Sağlık emekçileri, Eczane Teknisyenleri…

Taşımacılık sektörü çalışanları, Motorlu kuryeler
Şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar,
Posta ve kargo dağıtım işçileri,
Yerel/ulusal ve uluslararası nakliyatlarda çalışanlar…
Liman işçileri…
Sebze meyve hali ve semt pazarı çalışanları…

Her biri gün içinde insanlarla ve mallarla sürekli olarak temas halinde ve en riskli durumda… Elbette risk sadece çalışanlara değil, aileleri ve diğer sosyal çevreleri de risk altında!

Dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarımla uğraşmaktadır. Büyük oranı ücretli işçi…

Çiftlikler, tarlalar, meyve bahçeleri ve seralar,
Süt ve hayvancılık üretiminde çalışanlar…
Narenciye ve diğer meyve paketleme işçileri
Risk her yerde…

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, COVID-19’un dünyada çalışma yaşamına ilişkin etkilerin çok geniş kapsamlı olacağını, milyonlarca insanı işsiz, eksik istihdam ve çalışan yoksulluğuna sürükleyeceğini gösteriyor…

İLO “Etkiler ve Yanıtlar” başlıklı ön değerlendirme dokümanında,
işyerinde işçilerin korunması, sosyal korumanın genişletilmesi gibi birçok öneride bulunuyor… Bu önlemler arasında sosyal korumanın genişletilmesi, istihdam muhafazasının desteklenmesi, kısa çalışma, ücretli izin ve diğer destekler öne çıkıyor…
Ama en başa dönelim… Sosyal izolasyon ve sosyal mesafe çok önemli…

Çalışmak zorunda olmayanlar, ücretli izinliler ve bir acil durumu olmayanlar eve kapanmalı ve bu felaketin en kısa sürede sonlandırılması sürecine katkı sunmalı…

Murad DEMİRKOL