HAMOK …

HAMOK …

Arıtma Tesisi sorununun çözümünde ısrarcı

TMMOB Raporu Neyse, O Yapılmalı!

Kısa adı HAMOK olan Hatay Akademi Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu, Turunçlu Arıtma Tesisi sorununun çözümünde bilimsel yöntemlerin kullanılması gerektiğini, bu konuda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği uzmanlarının hazırladığı raporun ışık olabileceğini savundu.

HAMOK açıklamasında, “TMMOB Raporu, arıtma tesisinin taşınması gerekliliğini, teknik, bilimsel ve şehircilik ilkeleri çerçevesinde ortaya koymuştur. HAMOK olarak halen TMMOB Raporu’nun arkasında durduğumuzu ifade ediyoruz” denildi.

Dönem Sözcüsü Cem Hüzmeli imzasıyla yapılan HAMOK açıklamasında, Turunçlu Arıtma Tesisi’nin çözümü konusunda, HAMOK olarak, bugüne kadar siyasetten uzak, bilimsellikten ve kamu yararı doğrultusunda tavır koydukları, bu amaçla, şehrin ortasında böyle bir tesisin olmaması ve yerinden kaldırılması konularında Büyükşehir Belediye Başkanı ile defalarca yapıcı görüşme ve çalışmalar yapıldığı hatırlatıldı.

HAMOK açıklamasında şöyle denildi:

“Bu doğrultuda hem HAMOK hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (TMMOB) konusunda uzman bir komisyon marifetiyle, Turunçlu Arıtma Tesisi ile ilgili teknik, sağlık, çevre ve şehircilik anlamında bir rapor düzenlenmesine karar verilmiş ve çıkacak karar doğrultusunda hareket edileceği de kamuyla açık ve net bir şekilde paylaşılmıştır.

TMMOB tarafından hazırlanan rapor sonucunda, tesisin biran önce devre dışı bırakılması ve yeni kurulacak tesisin de yerleşim alanının dışında kurulması konusunda görüş bildirilmişti.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; TMMOB Raporu, arıtma tesisinin taşınması gerekliliğini, teknik, bilimsel ve şehircilik ilkeleri çerçevesinde ortaya koymuştur. HAMOK olarak halen TMMOB Raporu’nun arkasında durduğumuzu ifade ediyoruz.

Son günlerde Büyükşehir Belediyesi’nin, TMMOB’nin de karşı çıktığı, arıtma tesisinin aynı yerde kurulması konusunda çalışmaların olduğu ve en son ise; mevcut arıtma tesisinin yerine kurulması planlanan arıtma tesisi için Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis’ten JICA kredi yetkisi aldığını gördük.

TMMOB Raporu ile beraber, yeni kurulması planlanan arıtma tesisinin verimli olmadığı, işletme maliyetlerinin yüksek olduğu, mevcut arıtma tesisi gibi çevreye rahatsızlık vereceği belirtilmişken, gerek HAMOK gerekse TMMOB tarafından yapılan çalışmaları ve görüşleri yok saymak, anlaşılabilmiş değildir.

HAMOK olarak amacımız, şehircilik ve planlama açısından, mevcut arıtma tesisinin yerinin en verimli nasıl kullanılabileceği, halkımıza en iyi nasıl fayda sağlayacağı gibi, çevresel ve bilimsel açıdan yaklaşım yaparak alanın bu şekilde değerlendirilmesidir.

Tekrar ifade etmek isteriz ki; yapımı ile birlikte, Antakya ve Defne ilçesinin 30-40 yıllık bir geleceği etkileyecek böyle büyük bir tesisin planlaması, oldu bittiye getirilmemeli, teknik, bilimsel ve insan odaklı olacak şekilde planlanmalıdır.

Yöre halkının ve meslek odalarının talepleri ile TMMOB Raporu’nu yok sayarak, bilimin ve tekniğin aksine, aynı yerde arıtma tesisini kurmak kabul edilemez olduğunu ifade ediyoruz.

Buradan, Büyükşehir Belediyemize çağrımızı yeniliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin, TMMOB Raporu doğrultusunda çalışmalarını yönlendirmelerini ve Turunçlu Arıtma Tesisi’nin mevcut yerinden kaldırılmasını ve alanın yeşil alan olacak şekilde tahsis edilmesini talep ediyoruz.

Biz, HAMOK olarak, daha önce olduğu gibi bugün de üzerimize düşen her türlü sorumluluğumuzu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.”

HAMOK’un, Turunçlu Arıtma Tesisi sorunu çözümü için TMMOB Raporu doğrultusunda hareket edilmesini öngören açıklamasının altına imza atan kuruluşlar şunlar:

Hatay Barosu, Hatay Dişhekimleri Odası, Hatay Eczacı Odası, Hatay Muhasebeciler Odası, Hatay Tabip Odası, Hatay Veteriner Hekimler Odası, Elektrik Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği, Harita Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilciliği, İç Mimarlar Odası Hatay Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi,  Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği, Makine Mühendisleri Hatay Odası, Mimarlar Odası Hatay Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İl Temsilciliği, Şehir Plancıları Odası İl Temsilciliği.

-Haber/Cemil Yıldız-