Sağlıkçılar Eylemde

Sağlıkçılar Eylemde

Memur Sen’e bağlı Sağlık Sen üyesi sağlıkçılar, döner sermaye ile ek ödeme uygulamasını protesto etmek üzere, şehir içinde araçlarıyla KORNALI ŞEHİR TURU yapacak. Bugünkü eylem, saat 11.00’de yeni Devlet Hastanesi önünden başlayacak.

Memur Sen’e bağlı Sağlık Sen üyesi sağlıkçılar, Bakanlığın döner sermaye ile ek ödeme uygulamasını protesto etmek üzere bugün şehir merkezinde araçlarıyla tur yapacak. Döner sermaye ve ek ödeme ile ilgili afişlerle donatılacağı belirtilen araçların şehir turu, kornalı gerçekleşecek. Etkinlik, saat 11.00’de, yeni Devlet Hastanesi önünde başlayacak.
Sağlık Sen Hatay Şube Başkanı Feleytun Gönç, bugünkü etkinlik planlaması olarak, Hatay Devlet Hastanesi yeni binası girişinde toplanılıp, araçların (döner sermaye) ek ödeme konulu afişlerle süsleneceğini, korna eşliğinde şehir turu yapılacağını ve eylemin de şehir turu sonrasında Hatay Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapılarak sonlandırılacağını bildirdi. Sendika Başkanı Gönç, bugünkü eyleme tüm sağlıkçılardan katılım beklerken, “Sevgili halkımızı da araç konvoyumuza alkışlarla destek vermelerini bekliyoruz” açıklaması yaptı.
Sağlık Sen Hatay Şube Başkanı Feleytun Gönç, geçtiğimiz hafta sonunda da kamuoyunda tepki gören uygulama ile ilgili de şu açıklamayı yaptı:
Sağlık çalışanlarını, üreten ya da üretmeyen diye ayırmak bizim bakış açımız değil, performansa dayalı ölçüm yapan mevcut döner sermaye yönetmeliğinin getirdiği bir sonuçtur. Mevcut sistem, hekimleri, muayene ettikleri hastalar ile değerlendirmektedir. Bu sistemde, diğer sağlık çalışanlarının emeğinin hiçbir karşılığı yoktur. Bizim vurgu yaptığımız nokta, sağlık sektöründe oluşan bu haksız değerlendirme sisteminin çarpıklığınadır. Özellikle pandemi sürecinde gecesi gündüzü olmadan çalışan her bir sağlık çalışanı, verdiği emeğin karşılığını ama’sız, fakat’sız almalıdır.
Sağlık sisteminde; hemşiresinden hekimine, teknisyeninden hizmetlisine kadar her bir personel fedakârca çalışmaktadır. Ancak sistem, hekimler dışında verilen bütün emekleri yok saymaktadır. Biz, sağlık çalışanlarının emeğini, alın terini ve performansını yok sayan bu sistemi kabul etmiyoruz. Bu nedenle, sistemin yeniden inşa edilerek, herkesin hak ettiği ücreti alması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.
Çalıştay ve toplantılar yaparak, aylarca üzerinde çalıştığımız bir model geliştirerek Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hükümet yetkileriyle paylaştık. Modelimizin ana kurgusu, diğer tüm Bakanlıklarda olduğu gibi, sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin ve nöbet ücretlerinin merkezi bütçeden ödenmesidir. Ayrıca döner sermaye bütçesinden ödenmesi sebebiyle, sağlık çalışanları olarak diğer kamu çalışanlarından daha çok vergi ödemekteyiz. Ek ödemeleri ve nöbet ücretleri, hastane bütçesinden ödendiği sürece, sağlık çalışanlarının hak ettiği ücreti almaları asla mümkün olmayacaktır.” -Cemil Yıldız-