Şeker fabrikalarının satışına şiddetle karşı çıkıyor:

Şeker fabrikalarının satışına şiddetle karşı çıkıyor:

Satılamaz, Sattırmayız…

Hatay Ziraat Mühendisleri Odası, bir süredir kamuoyunun gündemindeki Şeker Fabrikalarının satışı ile ilgili gelişme doğrultusunda böyle bir girişime ‘EVET’ demelerinin mümkün olmadığı gibi, satışa izin verilmeyeceği vurgusu da yapıldı.
“Şeker fabrikaları halkındır, satılamaz” başlığı altında bir açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ahmet Sever, ülkemizde kurulu 33 şeker fabrikasının 25’inin devlete ait olup, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türk Şeker) bünyesinde faaliyet göstermekte olduğunu hatırlattı ve şöyle devam etti:
“Daha önce yapılmak istenen özelleştirme girişimleri yargı kararlarıyla iptal edilmesine karşın, bu fabrikalardan 14’ü özelleştirilmek amacıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca ihaleye çıkarıldı. 2001 yılında çıkarılan Şeker Kanunu çerçevesinde kurulan Şeker Kurumu, şirketlere şeker üretim kotaları tahsis etmiş, şirketler de ihtiyaçları çerçevesinde sözleşmeli üretimle çiftçilere taahhütleri karşılığında üretim yaptırmıştır. Kotalar ve dış kaynaklı tarım politikaları, şeker pancarı üreten çiftçimizi doğrudan etkilemiş ve 2003 yılında pancar eken çiftçi sayısı 460 binden 2016 yılında 105 bine gerilemiştir. Tarlalar boşalmış ve tarım dışı amaçlı arazi kullanımları artmıştır.”
Ziraat Mühendisleri Odası açıklamasında, nişasta bazlı şekerle ilgili de şu görüşe yer verildi:
“Şeker Kanunu ile yurtiçi pancar şekeri üretimimizin %10’u kadar mısırdan elde edilen Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotası belirlenmiştir. Bu kota, 28 üye devlete sahip AB’de %5 ile sınırlandırılmıştır. Diğer yandan, Şeker Kanunu çerçevesinde NBŞ üretiminde Bakanlar Kurulu’na kotayı %50 artırma ve eksiltme yetkisi verilmiştir. Bakanlar Kurulu, bu yetkisini hemen her yıl %35 civarında NBŞ kotasını arttırma yönünde kullanmıştır. Bu çerçevede, Türkiye, AB’nin ürettiği NBŞ’in neredeyse yarısına yakın bir miktarı tek başına üretmektedir. Piyasaya yüksek miktarda NBŞ girişi, şeker fabrikalarımızın üretim ve satışlarını olumsuz etkilemiştir.”
-OKSİJEN KAYNAĞI-
Ahmet Seven imzalı Hatay Ziraat Mühendisleri Odası açıklamasının son bölümünde de, ormana göre 3 kat daha fazla oksijen sağlayan şeker pancarının bir dekarlık tarlasının 6 kişinin yıllık oksijen ihtiyacını karşıladığı bilgisi verildi ve şu görüşler savunuldu:
“Şeker pancarından elde edilen melas, bazı kimya sanayi kolları ile özellikle alkol ve maya üretiminde kullanılmaktadır. Pancar tarımı, alternatif ürünlerden buğdaya kıyasla 13, mısıra göre 8 ve ayçiçeğine kıyasla 5 kat daha fazla istihdam yaratmaktadır. Bu özelliği ile nüfusun kırsal kesimde tutulmasına, göçün yavaşlatılmasına ve bölgesel kalkınmışlık farklılıklarının azaltılmasına en büyük katkıyı sağlayan ürünlerin başında gelmektedir. Şeker pancarı ayrıca, biyoetanolün de en verimli hammaddelerinden biridir. Şeker pancarı özetle; ülke tarımının gelişmesinin, modern tarım tekniklerinin uygulanmasının, tarım sanayinin ve kırsal kalkınmanın temel direğidir. Dünyada olduğu gibi ülkemiz şartlarında da katma değeri en yüksek ürünlerin başında gelmektedir. Yetiştirildiği alanlarda diğer ürünlere göre dört kat daha fazla katma değer sağlar. Şeker pancarı ve pancar şekeri sanayi ülkemizde yılda yaklaşık 3 milyar dolar katma değer yaratmaktadır. Asıl hedefi yalnız ülkemizin şeker gereksinimini karşılamak değil, tarımı ve dolayısıyla çiftçiyi kalkındırmak olan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmek istenmesinin, pancar şekeri ile nişasta bazlı şeker arasındaki tercihi gösteren bir politikanın yansıması olarak görülmesi gerekmektedir. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi halkımızın sağlığı ile oynanması anlamına gelmektedir. AB içinde 14 ülke hiç, bir kısmı ise sadece gıda dışı sektörlere yönelik nişasta bazlı şeker üretmektedir.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmesini, şeker pancarı tarımının desteklenmesi talebimizi kamuoyu ile paylaşıyor ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.” -Cemil Yıldız-