Topal, iş kazası ölümlerini sordu

Topal, iş kazası ölümlerini sordu

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, son beş yıldır artan işçi ölümlerini soru önergesi ile TBMM’nin gündemine getirdi.
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) hazırlamış olduğu rapora göre, Ocak ayında en az 141 emekçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği bilgisini alan CHP’li Vekil Serkan Topal, ölenlerin 2’sinin kadın, 5’inin de çocuk olduğunun altını çizdikten sonra şunları dile getirdi:
“Raporda bir diğer dikkat çekici nokta ise, işçi intiharlarındaki artış olmuştur. özellikle işçi intiharlarının üstünde durarak, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekmektedir Türkiye’nin kanayan yaralarından biri olan işçi ölümlerinin her geçen yıl artarak devam etmesi kaygı vericidir.”
Milletvekili Serkan Topal iş cinayetlerinin en çok inşaat, tarım, metal, taşımacılık ve belediye/genel işler işkollarında gerçekleştiğini dile getirirken, en fazla ölüm nedenini, “yüksekten düşme, trafik/servis kazası ve ezilme/göçük olarak belirlendiğinin altını çizdi, “işçi intiharlarının ve iş cinayetlerinin artış nedenini” sorarken, “Ölüm, iş güvenliğinin fıtratı olmaya devam mı edecektir?” sorusunu sordu.
-SORULAR BAKAN’A-
Milletvekili Topal, TBMM Başkanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları sordu:
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2018 Ocak ayı iş cinayetleri raporuna göre, ocak ayında en az 141 emekçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtilmiştir. İSİG’in yayınladığı rapora göre; 141 emekçinin 120’si ücretli (işçi ve memur), 21’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf)oluşmaktadır. Ölenlerin 2’si kadın işçi, 139’u erkek işçi, 5’i çocuktur.
Ölümler en çok inşaat, tarım, metal, taşımacılık ve belediye/genel işler işkollarında gerçekleşmiştir. En fazla ölüm nedeni yüksekten düşme, trafik/servis kazası ve ezilme/göçük olarak tespit edilmiştir. Ölenlerin 11′ sendikalı işçi, 130 işçi ise sendikasız işçi olarak çalışmaktaydı.
Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, artan işçi intiharlarıdır. İşe bağlı intiharların güvencesiz çalışmanın bir yansıması olduğunun vurgulandığı raporda, ocak ayında Türkiye’de 6 emekçinin intihar ettiği ve 2013’ten bu yana bu sayının arttığı görülmektedir.
Türkiye’nin kanayan yaralarından biri olan işçi ölümlerinin her geçen yıl artarak devam etmesi kaygı vericidir. Bu konuda gerekli önlemlerin alınması kamuoyu için elzemdir.
Bu çerçevede:
1) Son beş yılda yaşanan işçi ölümleri hangi firmalarda yaşanmıştır? Bu firmalara iktidar tarafından kaç ihale verilmiştir?
2) Son beş yılda yaşanan işçi ölümleri sonrası kaç firmaya ceza kesilmiştir? Bu cezaların ne kadarı tahsis edilmiştir?
3) İşçi intiharlarının artmasının nedenleri nelerdir?
4) İşçi ölümlerinin azaltılması için alınan önlemleriniz var mıdır? Varsa neden ölüm iş güvenliğinin fıtratı olmaya devam etmektedir.
-Cemil Yıldız-